אברהם אנטמן

מאת: טקס חלוקת אותות יקירי העיר,
מוצ"ש ב' בכסלו תשל"ח (12.11.77)

בכור האחים למשפחת אנטמן הענפה, שעלתה ארצה בשנת 1932. עם עלותו ארצה החל לעבוד בעבודה חקלאית, בה הוא מתמיד, כשאר אחיו, עד עצם היום הזה.
כחבר ותיק בוועדה החקלאית תרם ועודנו תורם לפיתוחה של החקלאות ולשגשוגה. כראש המשפחה שימש ומשמש דוגמה לשאר אחיו ולשאר הענפים של גזע אנטמן הפורה, שבצמרתו פרוש הדגל של "תורה ועבודה" – לא רק כסיסמה וכשאיפה אלא כאורח חיים והגשמה עצמית, בקיום מצוות תורת ישראל והמשימות הלאומיות של ארץ ישראל ומדינת ישראל.
ר' אברהם אנטמן אינו עושה רק לביתו, אלא מקדיש מזמנו כחבר המועצה הדתית, כפעיל במוסדות למען החינוך הדתי. כיו"ר חברא קדישא כפר סבא נותן הוא ביטוי מעשי לשאיפה היהודית "עולם חסד ייבנה".
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא בשנת ה-30 למדינת ישראל וה-75 לכפר סבא.