הורים ותלמידים יקרים,

השיבוץ לחטיבות הביניים לשנת הלימודים תשפ"ב צפוי להתפרסם במהלך מאי 2021. 

אנא חזרו להתעדכן בדף זה.