הורים ותלמידים יקרים,

השיבוצים לחטיבות הביניים לשנת הלימודים תשפ"ב יפורסמו באתר האינטרנט ביום רביעי, 19.5.2021.

אנא חזרו להתעדכן בדף זה.

מודל שיבוץ בחטיבות הביניים לשנת תשפ"ב (מרץ 2021)