ספרדית
דלג לתוכן העמוד עצור אנימציות הפעל אנימציות

מבזקים

טבלת פרוטוקולים
# שם הפרוטוקול סוג תאריך
11 פרוטוקול ועדת תמיכות 03/12/2023
10 פרוטוקול ועדת תמיכות 24/10/2023
9 פרוטוקול ועדת תמיכות 29/06/2023
8 פרוטוקול ועדת תמיכות 21/05/2023
7 פרוטוקול ועדת תמיכות 30/04/2023
6 פרוטוקול ועדת תמיכות 05/03/2023
5 פרוטוקול ועדת תמיכות 05/03/2023
4 פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריכים 19/2/23, 20/2/23, 21/2/23, 23/2/23, 5/3/23 19/02/2023
3 פרוטוקול ועדת תמיכות 13/02/2023
2 פרוטוקול ועדת תמיכות 05/02/2023
1 פרוטוקול ועדת תמיכות 01/01/2023
6 פרוטוקול ועדת תמיכות 29/12/2022
5 פרוטוקול ועדת תמיכות 02/08/2022
4 פרוטוקול ועדת תמיכות 22/06/2022
3 פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריכים 12/6/22, 13/6/22 13/06/2022
2 פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריכים 7/2/22 ,14/2/22, 23/2/22 23/02/2022
1 פרוטוקול ועדת תמיכות 23/01/2022
6 פרוטוקול ועדת תמיכות 29/12/2021
5 פרוטוקול ועדת תמיכות 18/11/2021
4 פרוטוקול ועדת תמיכות 29/08/2021
3 פרוטוקול ועדת תמיכות 04/07/2021
2 פרוטוקול ועדת תמיכות 20/04/2021
1 פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריכים 9/2/21, 11/2/21, 16/2/21 16/02/2021
13 פרוטוקול ועדת תמיכות 29/11/2020
11 פרוטוקול ועדת תמיכות 01/11/2020
12 פרוטוקול ועדת תמיכות 01/11/2020
9 פרוטוקול ועדת תמיכות 24/08/2020
10 פרוטוקול ועדת תמיכות 24/08/2020
8 פרוטוקול ועדת תמיכות 29/07/2020
7 פרוטוקול ועדת תמיכות 28/07/2020
6 פרוטוקול ועדת תמיכות 18/06/2020
5 פרוטוקול ועדת תמיכות 08/06/2020
4 פרוטוקול ועדת תמיכות 27/04/2020
3 פרוטוקול ועדת תמיכות 16/04/2020
2 פרוטוקול ועדת תמיכות 31/03/2020
1 פרוטוקול ועדת תמיכות 02/02/2020
7 פרוטוקול ועדת תמיכות 02/12/2019
6 פרוטוקול ועדת תמיכות 02/09/2019
5 פרוטוקול ועדת תמיכות 26/02/2019
4 פרוטוקול ועדת תמיכות 27/11/2018
3 פרוטוקול ועדת תמיכות 03/09/2017
2 פרוטוקול ועדת תמיכות 07/02/2017
1 פרוטוקול ועדת תמיכות 26/01/2016