דלג לתוכן העמוד

מבזקים

טבלת פרוטוקולים
# שם הפרוטוקול סוג תאריך
13 פרוטוקול ועדת תמיכות 29/11/2020
11 פרוטוקול ועדת תמיכות 01/11/2020
12 פרוטוקול ועדת תמיכות 01/11/2020
9 פרוטוקול ועדת תמיכות 24/08/2020
10 פרוטוקול ועדת תמיכות 24/08/2020
8 פרוטוקול ועדת תמיכות 29/07/2020
7 פרוטוקול ועדת תמיכות 28/07/2020
6 פרוטוקול ועדת תמיכות 18/06/2020
5 פרוטוקול ועדת תמיכות 08/06/2020
4 פרוטוקול ועדת תמיכות 27/04/2020
3 פרוטוקול ועדת תמיכות 16/04/2020
2 פרוטוקול ועדת תמיכות 31/03/2020
1 פרוטוקול ועדת תמיכות 02/02/2020
7 פרוטוקול ועדת תמיכות 02/12/2019
6 פרוטוקול ועדת תמיכות 02/09/2019
5 פרוטוקול ועדת תמיכות 26/02/2019
4 פרוטוקול ועדת תמיכות 27/11/2018
3 פרוטוקול ועדת תמיכות 03/09/2017
2 פרוטוקול ועדת תמיכות 07/02/2017
1 פרוטוקול ועדת תמיכות 26/01/2016