ספרדית
דלג לתוכן העמוד עצור אנימציות הפעל אנימציות

מבזקים

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לנושא צו מיסים 2023 לא מן המניין מספר 70 מיום 29/06/2022לצפייה בקובץ פרוטוקול