ספרדית
דלג לתוכן העמוד עצור אנימציות הפעל אנימציות

מבזקים

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 5 מיום 27/05/2021לצפייה בקובץ פרוטוקול

על סדר היום:

  • מכרז פומבי 7/2021 - ניהול, תפעול ותחזוקה של מגרשי טניס במתחם כס 80
  • מכרז פומבי 9/2021 - החלפת יחידת מיזוג באולם ספורט הרצוג