ספרדית
דלג לתוכן העמוד עצור אנימציות הפעל אנימציות

מבזקים

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין מספר 268 מיום 06/01/2021לצפייה בקובץ פרוטוקול

החלטת מועצת העיר מס' 268, שלא בישיבת מועצה, מיום 06/01/2021.