ספרדית
דלג לתוכן העמוד עצור אנימציות הפעל אנימציות

מבזקים

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין מספר 264 מיום 15/12/2020לצפייה בקובץ פרוטוקול

החלטת מועצת העיר מס' 264, שלא בישיבת מועצה, מיום 15/12/2020.