מודעה גרפית אכיפה בנושא אופניים חשמליים

מודעה גרפית בכפר סבא רוכבים כחוק

חשוב לדעת!

העירייה הרחיבה את סמכויות פקחי העירייה, בנוגע לאכיפת עבירות ביחס לאופניים חשמליים. זאת לצורך שמירת ביטחון הולכי הרגל והסדרת רכיבה בטוחה.

האכיפה תבוצע בשלושה שלבים:

 1. שלב א׳ עד סוף חודש מרס 2023 יערך קמפיין הסברה לתושבים ובמוסדות החינוך.
 2. שלב ב׳ עד סוף חודש מאי 2023 תתבצע אכיפה באמצעות רישום אזהרות בלבד.
 3. שלב ג׳ בחודש יוני 2023 תחל האכיפה באמצעות רישום הודעות קנס למבצעי עבירות.

היכן תבוצע האכיפה?

אכיפה תבוצע במדרכות שבסמוך להן קיים שביל אופניים באזורים בהם הוגבלה מהירות הנסיעה, בשביל המיועד להולכי רגל וסומן בתמרור וכן במעברי חצייה.

מהן סמכויות הפקחים?

הוצאת אוויר מהצמיגים, עיכוב אדם והשתת קנסות. הפסקת התנהגות וסמכות דרישה למסירת כל ידיעה או מסמך.

מה עושים כשמגיעים למעבר חצייה עם אופניים או קורקינט החשמלי?

 • חל איסור מוחלט לחצות מעברי חצייה ברכיבה על אופניים/תלת אופניים רגילים וחשמליים וקורקינט חשמלי!
 • החצייה מותרת לרוכב כהולך רגל בלבד! ורק בהובלה ביד של האופניים או הקורקינט החשמלי.
 • חלה חובה לחבוש קסדה רכוסה עם מחזיר אור.

בכפר סבא רוכבים כחוק

על פי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) תשע״ז 2016.
לשם צמצום המקרים בהם נפגעים הולכי רגל, ממשיכה 
עיריית כפר סבא באכיפת עבירות הנוגעות לרכיבה בלתי חוקית על אופניים / קורקינט / גלגינוע חשמליים.

עיריית כפר-סבא באמצעות פקחים עירוניים, תשית קנסות כספיים בגין עבירות כאמור, בסכומים החל מ- 250 ₪ ועד 1000 ₪ כדקלמן:

 • נהיגה באופניים/גלגינוע/קורקינט עם מנוע עזר מתחת לגיל 16 שנים ו/או ללא רישיון נהיגה ו/או עמידה במבחן תאוריה ואישור רשות רישוי בדבר עמידה בהכשרת נהיגה - הקנס 750 ₪ ועד 1000 ₪
 • רכיבה על אופניים /גלגינוע/ קורקינט ללא חבישת קסדה סגורה ברצועה לה מוצמד לה מחזיר אור – הקנס 1000 ₪ 
 • שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה, ו/או אחיזה / קריאת SMS - הקנס - 1000 ₪
 • נסיעה במדרכות, שבילי הולכי רגל, או בכל דרך אחרת ברחוב שבו קיים שביל אופניים - הקנס 250 ₪
 • גרימת הפרעה לתנועה עוברי דרך במדרכה - הקנס 250 ₪ 
 • חציית מעבר חצייה ברכיבה (חצייה מותרת רק בהובלה של האופניים לחציית כביש) - הקנס 250 ₪
 • שימוש באוזניות במהלך רכיבה - הקנס 250 ₪
 • הרכבת אדם נוסף (למעט ילד שטרם מלאו לו 8 שנים ומצויד במושב בנפרד) – הקנס 250 ₪

הפקחים העירוניים יאכפו עבירות תעבורה המבוצעות על ידי רוכבי אופניים חשמליים, תלת אופן או גלגינוע באמצעות רישום הודעת תשלום קנס.
בהתאם לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) תשע"ז 2016 לרבות סמכות לעכב אדם המסרב להיענות לדרישת פקח ויש  חשש שיימלט עד לבוא שוטר באמצעות הפסקת התנהגות המהווה עבירה  באופן מידי. וכן דרישה מכל הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או מסמך.

האכיפה העירונית תבוצע במקביל לאכיפה הנעשית על ידי משטרת ישראל.
פרטים נוספים במוקד 106, מוקד 100 משטרה.

< לכל ההודעות לתושב