הודעה לדיירי רחוב אנגל והסביבה הקרובה לרחוב

בכוונת עיריית כפר סבא לשנות את שם מקטע רח' אנגל (רח' חיה ושלמה אנגל) הכולל את מספרי הבתים: 50, 52, 54, 56, 58 בלבד לרחוב על שם אייזנברג (שאול אייזנברג).

כל מי שיש בדעתו להשמיע טענותיו בעניין זה בפני מועצת העיר כפר סבא או ועדה שקבעה המועצה, מתבקש להעלות טענותיו על הכתב ולשלוח מייל לכתובת meitalkl@ksaba.co.il בו יפרט טיעוניו, כמו כן מתבקש הפונה לפרט מהי כתובת מגוריו הנוכחית.
באחריות השולח לוודא קבלת המייל בשלמותו בטלפון – 09-7649116 בימים א' עד ה', בין השעות 08:00 עד 16:00.

את הפניה יש לשלוח לעירייה תוך 30 יום מיום הפרסום ולא יאוחר מיום  24/7/2022.

 

< לכל ההודעות לתושב