הודעה בדבר הסדרת צוברי גז

נציגי ועדי בתים יקרים,
במרחב העירוני קיימים צוברי גז תת קרקעיים. 

בהתאם לתקנות תכנון ובנייה, התקנת צוברי גז טעונה אישור מפקח עבודה של משרד האנרגיה והיתר בנייה.

זה הזמן לגלות אחריות ולפנות בהקדם לחברות הגז לצורך בדיקת הנושא.

במידה ואין אישורים מתאימים לצובר, הנכם מתבקשים לפנות למחלקת רישוי בנייה של עיריית כפר סבא, על מנת להסדיר את ההיתרים הנדרשים.

ועדי בתים שלא יסדירו את נושא הגז, עלולים לעמוד בפני הליך משפטי על פי החוק.

בברכה,
עיריית כפר-סבא

מחלקת רישוי בנייה, רחוב ויצמן 137
להסדרי נגישות פרטניים: טל׳: 09-7649169, דוא״ל: [email protected]

מודעה גרפית הודעה בדבר הסדרת צוברי גז

< לכל ההודעות לתושב