"מתחברים בבידוד"
משחק לבילוי משפחתי חברתי

משפחות יקרות, 

חלק מכן ומכם, נמצאות ונמצאים בבידוד. חשבנו מה יכול לעזור ולעשות קצת שמח בלב. 

מצורפת באהבה ערכת משחק לבילוי משפחתי חברתי - מתחברים בבידוד. לעידוד שיח מקרב והנאה משותפת, גם ברגעים אלו.

הנאה משותפת ורק בריאות.
המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני

משחק "מתחברים בבידוד" להדפסה

מתחברים בבידוד תמונה נושאית