תושבות ותושבים יקרים,

עיריית כפר סבא מביאה לידיעת הציבור כי תכנית תת"ל 101 ב-קו מטרו M1 מקטע צפוני, אשר הופקדה על ידי הועדה לתשתיות לאומיות ביום 20.11.2020, עוברת בתחום העיר כפר סבא.

פרטים נוספים באתר המידע ההנדסי - לחצו כאן