הודעת חברת מטרופולין

ברצוננו לעדכן כי החל מיום ראשון, ה- 25.7.21, ועד להודעה חדשה, תבוצענה עבודות תשתית ברחוב אדם הכהן (בקטע שבין מאנגר - ארלוזורוב) בתל אביב. 

אי לכך, יחולו שינויים במסלול קו 90 הנוסע בין תל אביב להרצליה ובקווי הלילה שמספרם 230 ו-231 הנוסעים בין כפר סבא / רעננה - לתל אביב, ותבוטלנה התחנות הבאות:

קו 90: 

תתווספנה זמנית התחנות הבאות: 
בי"ס גרץ / מאנגר (25813)
ז'בוטינסקי / דיזנגוף (25831)
תבוטל התחנה: 
בי"ס גרץ/אדם הכהן (20669)

קווי הלילה 230 ו- 231:

תתווספנה זמנית התחנות הבאות:
דיזנגוף / בן גוריון (תחנה מספר: 25794)
דיזנגוף / ארלוזורוב (תחנה מספר: 20364) 
תבוטל התחנה:
בי"ס גרץ/מאנגר (מספר תחנה: 25813) 

פרטים נוספים במוקד מטרופולין 5900* ובאתר החברה

< לכל ההודעות לתושב