הודעת חברת מטרופולין

החל מיום רביעי ה- 14/7/21, תבוצענה עבודות תשתית ברחוב ויצמן בכפר סבא.
אי לכך, עד להודעה חדשה יחול שינוי במסלולי הקווים הבאים: 2, 3, 8, 9, 13, 17, 21, 40, 118, ותבוטלנה התחנות הבאות:

קו 2 פנימי כפר סבא

 • 37035 - ויצמן/תל חי
 • 34755 - ויצמן/רבקה גובר
 • 34664 - נורדאו/שועלי שמשון
 • 39792 - נורדאו/רופין
 • 30005 - וייצמן/גייסות השריון

קו 3 פנימי כפר סבא

 • 39792 - נורדאו/רופין
 • 39822 - וייצמן/תל חי
 • 37035 - ויצמן/תל חי
 • 34755 - ויצמן/רבקה גובר
 • 34664 - נורדאו/שועלי שמשון

קו 8 מהשכונה הירוקה

 •  39792 - נורדאו/רופין
 • 30005 - וייצמן/גייסות השריון

קו 9 מהוד השרון

 • 37035 - ויצמן/תל חי

קו 13 מרחוב התע"ש

 • 39792 - נורדאו/רופין
 • 39822 - וייצמן/תל חי

קו 13 מקלנסווה

 • 37035 - ויצמן/תל חי
 • 34755 - ויצמן/רבקה גובר
 • 34664 - נורדאו/שועלי שמשון
 • 30005 - וייצמן/גייסות השריון

קו 17 מנורדאו

 • 39792 - נורדאו/רופין
 • 39822 - וייצמן/תל חי

קו 17 מבית ברל

 • 34755 - ויצמן/רבקה גובר
 • 34664 - נורדאו/שועלי שמשון

קו 21 מכפר סבא

 • 34755 - ויצמן/רבקה גובר
 • 39794 - ת.רכבת נורדאו/יציאה
 • 39792 - נורדאו/רופין
 • 30005 - וייצמן/גייסות השריון

קו 21 מכוכב יאיר

 • ללא שינוי

קו 40 פנימי כפר סבא

 •  34755 - ויצמן/רבקה גובר
 • 34664 - נורדאו/שועלי שמשון
 • 39794 - ת.רכבת נורדאו/יציאה
 • 30005 - וייצמן/גייסות השריון
 • 39792 - נורדאו/רופין

קו 118 מכפר סבא

 • 34755 - ויצמן/רבקה גובר
 • 39792 - נורדאו/רופין
 • 30005 - וייצמן/גייסות השריון

 פרטים נוספים במוקד מטרופולין 5900* ובאתר החברה

< לכל ההודעות לתושב