תושבי רחוב האילנות,

אנו שמחים לבשר על הכשרת 15 מקומות חנייה נוספים ברחוב לשימושכם.

פעולה זו נובעת מרצון להקל על מצוקת החנייה.

לשירותכם,
עיריית כפר סבא