תערוכה חדשה:

צבי טולקובסקי: החיים כאוסף 

אוצרת: מאירה פרי־להמן

13.11.19 – 31.12.19

פתיחה חגיגית: 13.11.19 בשעה 19:30

נעילה: 31.12.19

שיחי גלריה: ימי שלישי 19.11.19, 17.12.19 בשעה 19:00

 

Zvi Tolkovsky: A Collected Life

Curator: Meira Perry-Lehmann

November 13, 2019 – December 31, 2019  

Opening: Wednesday, November 13, 2019 at 7:30 pm

צבי טולקובסקי: החיים כאוסף

גלריה עירונית רח' גאולה 12 כפר סבא

צבי טולקובסקי: החיים כאוסף

מאירה פרי-להמן

לצבי טולקובסקי יש אוסף של חומרים ועצמים, ואף רעשים וקולות, אותנטיים ומפוברקים, שהוא משמר – וממנו הוא דולה את המרכיבים ליצירותיו. עבודתו של האמן, הרואה את עצמו כ"מוהיקני האחרון" מבני דורו, ניזונה מחומרים שהיו משמעותיים בעבר, ומתקיימת בטווח שבין הזיכרון - האישי וההיסטורי – לבין הממשי.

אואזיס, 2010

אואזיס, 2010

חייו של טולקובסקי מתחלקים בין צ'כיה לישראל, בין הסטודיו לבית, בין פה לשם, ובין עכשיו לקודם. דבר אינו סופי: הוא ממשיך "לגעת" בעבודותיו עוד ועוד, מוסיף, גורע או משנה, במחזוּר עצמי ובהמשכיות מתמדת. אפילו מיקום הפסלים אינו סופי; הם מוצבים על גלגלים, ולא רק לשם נוחות השינוע.

אמרי נועם, (פרט), 2015

אמרי נועם, (פרט), 2015

הבקע הסורי-אפריקני – תהליך ההתרחקות של לוחות היבשות אסיה ואפריקה זו מזו, שהחל לפני כ-25 מיליון שנים ונמשך עד היום – הוא מוטיב חוזר בעבודתו של טולקובסקי. כדימוי, הוא מייצג אירוע מכונן בחייו ובעבודתו: ביקוריו ועבודתו במחנה הפליטים נועימה. השראתם של זיכרונות אלה ניכרת בפרטים שונים ביצירתו מתחילת שנות ה-70 של המאה ה-20 ועד היום. 

מחווה לארנסטו קולמן, 2016

מחווה לארנסטו קולמן, 2016

חפצים ממחה נועימה

חפצים ממחה נועימה

צילומים: רן ארדה  

Zvi Tolkovsky: A Collected Life
Meira Perry-Lehmann

 

Zvi Tolkovsky has a collection of materials and objects, and even noises and sounds, authentic and fabricated, that he preserves – and from which he draws the ingredients for his works. Seeing himself as “the last of the Mohicans” among his contemporaries, his work is derived from materials that were significant in the past, and exists in the realm between memory – both personal and historical – and the real world. Tolkovsky’s life is divided between the Czech Republic and Israel, between studio and home, here and there, now and then. Nothing is final: he continues to revisit his work repeatedly, adding, subtracting, or changing, in a kind of self-recycling and relentless continuity. Even the location of the statues is not final; they are mounted on wheels, and not only for the convenience of transport.


The Syrian–African Rift – the gradual distancing of the Asian continental plate from that of Africa, which began some 25 million years ago and continues to this day – is a recurring theme in Tolkovsky’s work. As an image, it represents a formative event in his life and work: his visits and work at the Nueima refugee camp. The inspiration of those memories is evident in various details in his oeuvre, from the early 1970s to the present day.

 

Photography: Ran Erde

 

 

 

 

מתי?

ביום רביעי, ה-13 בנובמבר 2019

הוסף ללוח שנה 2019-11-13 00:00:00 0000-00-00 Asia/Jerusalem פתיחת תערוכה בגלריה: צבי טולקובסקי החיים כאוסף למידע מלא: https://kfar-saba.muni.il/events/81/