ספרדית
דלג לתוכן העמוד עצור אנימציות הפעל אנימציות

מבזקים

קול קורא למתן חסויות לאירועי ה-120 לעיר כפר סבא

(נובמבר 2022)

עיריית כפר סבא (להלן: "העירייה"), מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף שלהלן, להגיש הצעות למתן חסויות לאירועי ה- 120 לעיר כפר סבא (להלן: "ההליך" או "הקול הקורא" ו"השירותים" בהתאמה).

את ההצעה בצירוף כלל המסמכים המפורטים להלן יש להגיש באופן אלקטרוני בלבד סרוק לכתובת הדוא"ל: meitalkl@ksaba.co.il עד ליום 17/12/22 בשעה 14:00.