קטגוריה: תרבות

הגשת בקשות להצגת תערוכות בכפר סבא


מודעה גרפית הגשת בקשות להצגת תערוכות בכפר סבא עונת 2022-2023

הגשת בקשות להצגת תערוכות בכפר סבא עונת 2022-2023

כל המעוניין/ת להציג תערוכה באחד החללים העירוניים: בית ספיר, היכל התרבות, ספריה עירונית, ספריית ילדים, מרכז קהילתי אלי כהן.
מוזמן/ת לשלוח הצע מסודרת לתערוכה עפ"י המפורט בנוהל התערוכות המופיע באתר העירוני בדף זה ובדף תרבות/בית רייזל, ולא יאוחר מיום 29/9/22.

את הבקשות יש למסור ידנית, בשליחה בדואר ישראל, או במייל במשקל שאינו עולה על 10 MB, לכתובת: בית התרבות רייזל, רחוב גאולה 12, כפר סבא.
אשת קשר: נירה קדוולנדר-דרור, רכזת ועדת תערוכות עירונית, טל': 09-7649303, מייל: nirac@ksaba.co.il

הנחיות להגשת מועמדות להצגת תערוכה