טיוטת תכנית פיתוח נוף של רחוב ויצמן, בקטע בין רחוב העמק עד רחוב טשרניחובסקי.

**תכניות לא סופיות שטרם אושרו.