(20/10/2020)

תושבות ותושבים יקרים,

במסגרת העבודות לשדרוג מובל הניקוז ברחוב ויצמן, בוצעו שינויים במיקומי תחנות האוטובוס באזור העבודות, במקטע שבין ויצמן/הראשונים לויצמן/העמק.

להלן פירוט השינויים:

ויצמן/ גייסות השריון 37038

התחנה הועתקה כ- 130 מטר מזרחה, אחרי צומת גייסות השריון.

ללא שינוי במסלולי הקווים.

מפה עם סימון העתקת התחנה למיקום החדש והשלט של תחנת האוטובוס


ויצמן/ גייסות השריון 30005

התחנה הועתקה כ-160 מטר מזרחה, אחרי צומת הראשונים.

ללא שינוי במסלולי הקווים.

מפה עם סימון העתקת התחנה למיקום החדש השלט של תחנת האוטובוס


ויצמן/ רבקה גובר 34755

התחנה הועתקה כ- 120 מטר מזרחה, אחרי צומת גובר ולפני נורדאו.

ללא שינוי במסלולי הקווים.

מפה עם סימון העתקת התחנה למיקום החדש השלט של תחנת האוטובוס


ויצמן/ נורדאו 39699

התחנה הועתקה כ- 80 מטר מערבה, אחרי צומת גובר ולפני נורדאו.

ללא שינוי במסלולי הקווים.

מפה עם סימון העתקת התחנה למיקום החדש השלט של תחנת האוטובוס


נורדאו/ שועלי שמשון 34664

התחנה מבוטלת לקווים 2, 8, 21, 40, 118.
הפניה מויצמן שמאלה לנורדאו מבוטלת:

קווים 2, 8, 21, 40, 118 המגיעים מויצמן מכיוון מזרח יבצעו פניה שמאלה ברחוב ראשונים, יעצרו בתחנה חדשה המוצבת ברחוב ראשונים/ שועלי שמשון וימינה ברופין חזרה למסלול.

מפה עם סימון העתקת התחנה למיקום החדש השלט של תחנת האוטובוס