מטרת המהלך היא לשמור על בטיחותם של כל משתמשי הדרך, ולמנוע נסיעה פראית ופגיעה בהולכי רגל

עיריית כפר סבא בהובלת אגף הביטחון, השיטור העירוני, הרשות העירונית לבטיחות בדרכים, מחלקת פיקוח ואכיפה ואגף החינוך, החלה לאכוף עבירות של רוכבי אופניים חשמליים על פי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות. מדובר על תוספת לאכיפה שמבצעת גם משטרת ישראל. מטרת המהלך היא לשמור על בטיחותם של כל משתמשי הדרך, למנוע נסיעה פראית ופגיעה של רוכבי אופניים בהולכי רגל.

מטרת החוק הנה לייעל את מנגנוני הפיקוח והאכיפה ברשות המקומית. החוק מקנה לפקחים עירוניים שהוסמכו לנושא  את היכולת לאכוף עבירות כלפי רוכבי אופניים חשמליים, זאת כחלק ממהלך לייעול  מנגנוני הפיקוח והאכיפה ברשויות המקומיות. עיריית כפר סבא הצטרפה לרשויות נוספות שהחלו בביצוע התהליך. החוק קובע אבני דרך מסודרות  הכוללות החלטת מועצה, הכשרה והסמכת פקחים, הסברה וידוע הציבור, מתן אזהרות וביצוע אכיפה.

כחלק מהתהליך, פעלה הרשות העירונית לבטיחות בדרכים בעיריית כפר סבא במגוון רחב של כיוונים. במהלך שנת הלימודים בוצעה הסברה לבני נוער בכל מסגרות החינוך לגבי השימוש באופניים חשמליים, לשון החוק, תמרורים ומניעה מצבית באמצעות סימולטורים. במקביל, עברו פקחי מחלקת פיקוח ואכיפה ופקחי השיטור העירוני הכשרה והסמכה מקצועית בנושא. הסמכויות החדשות שהוענקו לפקחים העירוניים מאפשרות להם להורות על הפסקת העבירה, לדרוש הזדהות של מבצע העברה, לעכב רוכב, לרשום דו"ח ובמקרים מסוימים אף להוציא אויר ובמקרים קיצוניים אף לתפוס, להרחיק ולהחרים אופניים או סוללות לאופניים חשמליים.

יתרה מזאת, בוצעה הסברה ליידוע הציבור ברשתות החברתיות, בעיתונות ובאתר העירוני ופעילות שטח של  פקחים שעברו את ההכשרה במוקדים בהם ריכוז גבוה של בני נוער ובכניסה למוסדות חינוך רבים.  הפעילות כללה הסברה לגבי החוקים והתקנות הרלוונטיים בדגש על חבישת קסדה ורכיבה נכונה. בהזדמנות זו, אנו מבקשים מההורים לבצע שיחות עם ילדיהם ולהכינם למהלך, כמו גם להדגיש בפניהם את חשיבות הנושא.

סיגל שטרית, מנהלת הרשות העירונית לבטיחות בדרכים, "העלאת המודעות לרכיבה בטוחה בכלים ממונעים היא חלק מתכנית עבודה ולאור המציאות המשתנה, הכשרת הפקחים והשיטור העירוני לאכיפה של רכיבה מסוכנת ותחילת האכיפה בפועל, היא אבן דרך במאבק חשוב זה. זהו צעד חשוב ומתבקש שנועד להפוך את הרכיבה על אופניים בעיר לאלטרנטיבה תוך צמצום פגיעה במרחב החיים של הולכי הרגל".

זהירות מתחילים באכיפה