מינהלת גימלאים

שם

תפקיד

סיעה/אחר

אברהם ממה שיינפיין

יו"ר

תפו"ח

לירית שפיר שמש

חברה

מרצ 

עמירם מילר 

חבר

דרך חדשה

יולי גת חברה דרך חדשה
זיוה לוין חברה מרצ
יעקב חן חבר דרך חדשה
ברכה מורי חברה תנופה
תמי מליחי חברה תנופה
עדנה שטרן חברה ליכוד
ניצה דוידוב חברה הרשימה שלנו
משה פרוטר חבר הרשימה שלנו
אתי רז חברה כפר סבא מתקדמת
חנה כהנא חברה כפר סבא מתקדמת
חבצלת וקנין  חברה כפר סבא בראש
דודי גולדגלס חבר כפר סבא בראש
אביבה אברהם חברה כפר סבא בראש
חזי כהן חבר ליכוד
 רונית מור חברה כפר סבא מתקדמת
דורית ברק חברה כפר סבא מתקדמת
שאולי דור בר דרך חדשה

יפעת עמית

מזכירת הועדה

עו"ס 

 

פרוטוקולים ועדת מנהלת גמלאים