מידע ועדכונים להורים לשנת תשפ"ב

» מבצע חלוקת בדיקות אנטיגן ביתיות בגני הילדים (28/11/21)

» הודעה בדבר מאמצי העירייה מול מצוקת הסייעות הארצית (06/11/21)

"כיתת גן ירוקה" בגן הילדים – דף הסבר להורה (26/10/21)

לוח חופשות בגני יול"א לשנת תשפ"ב 2021-2022

לוח חופשות בגני יול"א לשנת תשפ"ב - עותק WORD להורדה

הודעה להורים אודות מבצע בדיקות אנטיגן ביתיות לקראת פתיחת שנת הלימודים (26/08/21)

» הודעה להורים אודות נתוני הרישום לגני הילדים (11/7/21)

מידע ועדכונים להורים לשנת תשפ"א

» הודעת עיריית כפר סבא אודות עלויות קייטנות החופש הגדול (11/7/21)

» הודעה להורי הגנים אודות מתווה פעילות "בית הספר של החופש הגדול" (10/6/21)

» הודעה להורי הגנים בדבר תשלומי הורים לשנת תשפ"א (08/6/21)

» הודעה להורים בדבר פעילות פרויקט אפונים בגני הילדים (24/5/21)

» בהמשך לירידה בתחלואה הנחה ראש העיר רפי סער על החזרת גני הילדים לפעילות בימי שישי, החל מתאריך 5.3.21

»  הודעה להורים אודות מודל האבטחה בגני ילדים (25/2/21)

​​לוח חופשות בגני ילדים יול"א לשנת תשפ"א
הודעה להורים לקראת רישום לגני ילדים תשפ"ב
הודעה להורי הגנים בנושא תשלומים לשנת תשפ"א
הודעה להורי הגנים באשר לחזרת הפעילות בימי שישי החל מה-04.12
מכתב להורי הגנים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א

טפסים:

*טופס להורדה יש להעביר לגננת הגן.