כללים בדבר נקיטת הליכים לגביית חובות - עיריית כפר סבא

על פי סעיף 330ב(ב) לחוק לתיקון פקודת העיריות (מספר 151), התשפ"ב - 2022 
בהתאם לסעיף 330ב(ב) לחוק שבנדון, להלן פירוט ההליכים בהם תנקוט עיריית כפר סבא (להלן: "העירייה") לצורך גביית כספים המגיעים לה, לפי כל דין, לרבות סוגי החובות שייגבו בכל אחד ממסלולי הגבייה, הכללים בדבר מעבר בין מסלולי הגבייה ומדיניות הסדרת החובות באמצעות פריסתם לתשלומים.

לצפייה בקובץ כללים בדבר נקיטת הליכים לגביית חובות (PDF)