הדמיית הפרויקט ברחוב וייצמן-הרצל:

הדמיית הפרויקט ברחוב וייצמן הרצל

הדמייה רחוב וייצמן-התחיה:

הדמייה רחוב וייצמן-התחיה:

מידע נוסף: